אירועים קרובים עין כרם - ישיבת ועד
היום: 11/13/2019 7:13:52 PM


תאריך:לוז:סוג:כותרת:מזמין:מיקום:יומן אישי
13/11/2019 20:00 - 22:00 ישיבת ועד ישיבת ועד מנהל אתר עין כרם מתנ"ס הוסף
פרטים נוספים:

ישיבת ועד

אחראי אירוע: אלון אוריון
27/11/2019 20:00 - 22:00 ישיבת ועד ישיבת ועד מנהל אתר עין כרם מתנ"ס הוסף
פרטים נוספים:

ישיבת ועד

אחראי אירוע: אלון אוריון
11/12/2019 20:00 - 22:00 ישיבת ועד ישיבת ועד מנהל אתר עין כרם מתנ"ס הוסף
פרטים נוספים:

ישיבת ועד

אחראי אירוע: אלון אוריון
25/12/2019 20:00 - 22:00 ישיבת ועד ישיבת ועד מנהל אתר עין כרם מתנ"ס הוסף
פרטים נוספים:

ישיבת ועד

אחראי אירוע: אלון אוריון
08/01/2020 20:00 - 22:00 ישיבת ועד ישיבת ועד מנהל אתר עין כרם מתנ"ס הוסף
פרטים נוספים:

ישיבת ועד

אחראי אירוע: אלון אוריון