תמונות המרכז

25/02/2020 17:12
  • אולם המרכז
  • אולם המרכז
  • האכסדרה
  • חצר המרכז
  • חצר המרכז